Romana | English
Ringuri Active Cotatii Terminale Sbk-uri Evenimente Stiri Contul meu Ajutor

PIAŢA LA DISPONIBIL

Pe piaţa la disponibil se tranzacţionează mărfuri cu grad ridicat de standardizare, numite şi mărfuri fungibile. Conform legii burselor de mărfuri (357/2005), mărfurile fungibile sunt acele mărfuri determinate generic care pot fi înlocuite unele cu altele în executarea unei obligaţii contractuale. Indiferent de producătorul lor, mărfurile se identifică pe baza unor caracteristici de natură fizico-chimică, caracteristici care determină calitatea acestora. Astfel, produsele se împart în mai multe clase de calitate, în funcţie de care se formează preţul acestora. Datorită gradului ridicat de standardizare, loturile din acelaşi produs care se încadrează în aceeaşi clasă de calitate sunt interschimbabile. În acest moment, BRM are organizate mai multe ringuri specializate dintre care enumerăm: ringul produselor petroliere, ringul energiei electrice, ringul cărbunelui, ringul gazelor naturale, ringul materialelor de constructii şi ringul cerealelor. În plus, există şi un ring general al produselor fungibile în cadrul căruia se pot derula tranzacţii pentru orice mărfuri fungibile, altele decât cele pentru care există ringuri specializate pe piaţa la disponibil.

ORGANIZAREA PIEŢEI

În cadrul fiecărui ring sunt definite activele suport (mărfurile) pentru care se pot organiza şedinţe de tranzacţionare. De exemplu, în cadrul ringului produselor petroliere sunt identificate ca active suport produse ca: benzina, motorina şi păcura.

DERULAREA TRANZACŢIILOR

Tranzacţiile pe piaţa la disponibil se desfăşoară fie prin strigare liberă în ringul bursei, fie folosind platforma de tranzacţionare electronică a bursei. În cazul tranzacţionării electronice, brokerii pot introduce ordinele pe bază de semnătură electronică, fără să fie necesară prezenţa fizică a acestora în ringul bursei.

CONTUL DE GARANŢII

BRM utilizează un sistem de garanţii pentru a se asigura că vânzătorii şi cumpărătorii îşi îndeplinesc obligaţiile contractuale. Societăţile de brokeraj constituie pentru clienţii lor un cont de garanţii la dispoziţia BRM în care sunt gestionate garanţiile aferente tuturor ordinelor tranzacţionate. Garanţiile nu sunt individualizate pe fiecare ordin în parte, ele având un caracter transferabil de la un ordin la altul. Practic, societatea de brokeraj trebuie să aibă în vedere ca suma existentă în contul de garanţii să fie mai mare sau egală cu suma tuturor garanţiilor solicitate pentru ordinele pe care doreşte să le execute. Sumele se blochează în contul de garanţii în ordinea înregistrării ordinelor de tranzacţionare. Garanţia se poate constitui în una din următoarele forme: ordin de plată, numerar, scrisoare de garanţie bancară, CEC, bilet la ordin, garanţie reală mobiliară.

Sedinta electronica